Uczucia religijne, szczególnie te związane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu chrztu świętego w uzasadniony sposób związane są z miejscem pochodzenia, z rodziną, z parafią, gdzie został przyjęty chrzest św. Nie należy odrzucać tych więzi.

Jednak przez fakt opuszczenia stałego miejsca zamieszkania w Polsce i zdecydowanie o osiedleniu się w Szkocji, aby podjąć dalsze życie w tym kraju, należy podjąć nowe relacje wynikające z religijnych zobowiązań w nowym miejscu swego zamieszkania lub dokonać zapisu do duszpasterstwa polonijnego przy parafii pw. św. Józefa w Dundee.

Należy ustalić termin spotkania z ks. Proboszczem, aby dokonać wpisu do parafii duszpasterstwa polonijnego z regionu: Dundee, Angus i North Fife. Na umówione spotkanie należy przedłożyć: świadectwa chrztu św., bierzmowania wszystkich członków rodziny, a dla rodziców również świadectwo małżeństwa.

Koniecznie trzeba upewnić się, że kościół, do którego rodzina zaczęła uczęszczać na celebracje religijne jest Wspólnoty wyznania rzymsko-katolickiego. Szkocki duszpasterz tej parafii jest w mocy wystawiać wszelkie zaświadczenia i upoważnienia.