Każdy katolik podlega prawu. Wszelkie przepisy tego prawa zawarte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Osoby, które migrują w obrębie Polski, czy też w inne rejony świata również podlegają przepisom Prawa Kanonicznego:

  1. Każdy kto opuszcza miejsce stałego lub tymczasowego przebywania, nabywa “status tułacza” w okresie do trzech miesięcy przebywania na terytorium danej parafii lub diecezji (KPK kan. 100). KPK kan. 107 § 2 Własnym proboszczem lub ordynariuszem tułacza jest proboszcz lub ordynariusz jego aktualnego pobytu.
  2. Status osoby migrującej zmienia się na “tymczasowy” po trzech miesiącach zamieszkiwania na danym terytorium parafii lub diecezji (KPK kan. 102 § 2).
  3. Status stały – nabywa się przebywając na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat (KPK kan. 102  § 1).

Parafia pw. św. Józefa w Dundee jest parafia szkocką. Przez biskupa miejsca dla emigrantów z Polski została wyznaczona dla duszpastrstwa polonijnego dziłającym w regionie: Dundee, Angus, North Fife).

Prawo kościoła wymaga, aby personalnie zadbać o formalny wpis do wybranej katolickiej wspólnoty. Oznacza to, że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przynależność do wspólnoty, staje się jej oficjalnym jej członkiem.

Osoby, mieszkające na terenie regionu: Dundee, Angus oraz North Fife, które chcą przynależeć do polskojęzycznej parafii pw. św. Józefa w Dundee, powinny złożyć deklarację (zapis do parafii). Ma to decydujące znaczenie w momencie przystępowania do sakramentów świętych w danym kościele. Bez pisemnego zapisania się do parafii nie ma uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

UWAGA!
Osoby, mieszkające na terenie regionu: Perth i Konros, które chcą przynależeć do polskojęzycznej parafii powinny przedstawić się duszapsterzowi polonijnemu w Perth w parafii pw. św. Jana Chrzciciela.