A.

Gdy rodzice mieszkają na terenie regionu: Dundee, Angus oraz North Fife, i dokonali już zapisu do duszpasterstwa polonijnego przy parafii pw. św. Józefa w Dundee, prosząc o chrzest św. ich dziecka, powinni przedstawić następujące dokumenty:

 1. Świadectwo urodzenia dziecka (z nazwiskami rodziców dziecka).
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia dziecka do chrztu świętego.
 3. Zaświadczenie od kandydatów na rodziców chrzestnych ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić. Nie jest wymagane zaświadczenie, że kandydaci na chrzestnych byli bierzmowani.

Dzień oraz godzina proponowanego chrztu dziecka musi być potwierdzona przez ks. Proboszcza przed jakimkolwiek zaproszeniem gości.

Rodzice razem z kandydatami na chrzestnych powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej do ceremonii.

Takie przygotowanie odbywa się w parafii pw. św. Józefa w Dundee, w każdy drugi wtorek miesiąca poprzedzający datę proponowanego terminu sakramentu chrztu świętego o godz. 19:00, dopiero po potwierdzeniu terminu chrztu świętego.

B.

Gdy rodzice mieszkają na terenie regionu: Dundee, North Fife oraz Angus, i nie są zapisani do duszpasterstwa polonijnego przy parafii pw. św. Józefa w Dundee, przynależą jednak przez fakt zamieszkania do parafii szkockiej, prosząc o chrzest św. swego dziecka, powinni przedstawić następujące dokumenty:

  1. Od Proboszcza, na terenie którego parafii zamieszkują, pozwolenie na chrzest poza parafią ich zamieszkania.
  2. Świadectwo urodzenia dziecka (z nazwiskami rodziców dziecka).
  3. Wypełniony formularz zgłoszenia dziecka do chrztu świętego.
  4. Zaświadczenie od kandydatów na rodziców chrzestnych ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić. Nie jest wymagane zaświadczenie, że kandydaci na chrzestnych byli bierzmowani.

Proponowane dzień i godzina chrztu dziecka muszą być potwierdzone przez ks. Proboszcza parafii chrztu św. przed ich ogłoszeniem.

Rodzice razem z kandydatami na chrzestnych powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej do ceremonii.

Takie przygotowanie odbywa się w parafii pw. św. Józefa w Dundee, w każdy drugi wtorek miesiąca poprzedzający datę proponowanego terminu sakramentu chrztu świętego o godz. 19:00, dopiero po potwierdzeniu terminu chrztu świętego.

C.

Gdy rodzice nie mieszkają na terenie regionu: Dundee, Angus ora North Fife i nie są zapisani do duszpasterstwa polonijnego przy parafii pw. św. Józefa w Dundee, przynależą jednak przez fakt zamieszkania do parafii szkockiej, prosząc o chrzest św. swego dziecka, powinni przedstawić następujące dokumenty:

  1. Od Proboszcza, na terenie którego parafii zamieszkują, pozwolenie na chrzest poza parafią ich zamieszkania.
  2. Świadectwo urodzenia dziecka (z nazwiskami rodziców dziecka).
  3. Wypełniony formularz zgłoszenia dziecka do chrztu świętego.
  4. Zaświadczenie od kandydatów na rodziców chrzestnych ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić. Nie jest wymagane zaświadczenie, że kandydaci na chrzestnych byli bierzmowani.

Proponowane dzień i godzina chrztu dziecka muszą być potwierdzone przez ks. Proboszcza parafii chrztu św. przed ich ogłoszeniem.

Rodzice razem z kandydatami na chrzestnych powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej do ceremonii.

Takie przygotowanie odbywa się w parafii pw. św. Józefa w Dundee, w każdy drugi wtorek miesiąca poprzedzający datę proponowanego terminu sakramentu chrztu świętego o godz. 19:00, dopiero po potwierdzeniu terminu chrztu świętego.