Według zalecenia diecezji Dunkeld katechezą parafialną objęte są dzieci z niekatolickich szkół podstawowych. Na katechezy zapraszamy również dzieci, których rodzice pragną w języku polskim dopełnić przygotowania  do przyjęcia sakramentów: Pojednania i Pokuty (spowiedzi) oraz Pierwszej Komunii świętej. Zajęcia odbywają się w budynku Saint  Joseph’s Primary School w Dundee od 16:30 do 17:30.

Katechez parafialna skierowana jest również do dzieci ze szkół podstawowych (klasa VII). W programie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Zajęcia  według przyjętego programu odbywają się na plebanii od godz. 18:00 do 19:00.