Biuro parafialne

PROGRAM CEREMONII WIELKIEGO TYGODNIA - 2019

9:00am Morning Prayer
7:00pm Mass - Msza (po angielsku i polsku)
Adoration – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9:45pm Night Prayer
Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dane jest nam dzisiaj rozpocząć Święte Triduum Paschalne, abyśmy mogli dotknąć największych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzisiaj pochylamy się z miłością i wdzięcznością nad tajemnicą Eucharystii. Wdzięczni Jezusowi za to, że pozostał z nami w tym sakramencie, chcemy prosić, aby umocnił naszą wiarę w Jego obecność pod postaciami chleba i wina.

Misja kapłańska chrześcijan

Orędzie: W Eucharystii Chrystus – Najwyższy Kapłan – składa Ojcu doskonałą ofiarę z samego siebie za zbawienie świata. Misją Jego uczniów jest składanie Ojcu ofiary ze swojego życia.
Cel: Przybliżenie prawdy, że udział w kapłaństwie powszechnym wiernych jest zaproszeniem i wezwaniem do złożenia swojego życia Bogu w ofierze i do życia w świętości.

 

9:00am Morning Prayer
2:30pm Stations of the Cross (in English)
3:00pm Celebration of the Lord’s Passion
5:00pm Droga krzyżowa
(po polsku)
7.00pm Taizé Prayer around the Cross

Misja królewska chrześcijan

Orędzie: Na krzyżu Chrystus objawił najgłębszą istotę sprawowania władzy nad innymi, jaką jest „królowanie z krzyża”. Chrześcijanie wezwani są do naśladowania Jego pokory i uniżenia w sprawowaniu jakiejkolwiek formy władzy (w rodzinie, pracy, społeczeństwie).
Cel: Zrozumienie, na czym polega chrześcijański duch służby.

 

9:00am Morning Prayer
Błogosławieństwo pokarmów 11:00, 12:00, 13:00 & 15:00
8:00pm Vigil Mass – Wigilia Paschalna
(po angielsku i polsku)

WIGILIA PASCHALNA – 20.04.2019
I czyt. Rdz 1,1 – 2,2; Ps 104;
II czyt. Rdz 22,1-18; Ps 16;
III czyt. Wj 14,15 – 15,1; Ps: Wj 15,1.2.4-5.17ab-18;
IV czyt. Iz 54,4a.5-14; Ps 30;

V czyt. Iz 55,1-11; Ps: Iz 12,2.3-4b.4cd-5;
VI czyt. Ba 3,9-15.32 – 4,4; Ps 19;
VII czyt. Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42;
VIII Rz czyt. 6,3-11; Ps 118;
Ew. Łk 24,1-12

 

7:00am Msza (po polsku)
10:00am Day Mass (in English)
12:00 w południe Msza (po polsku)
Liturgia pozwala nam doświadczyć miłości Jezusa. Chociaż nie jest nam dane zobaczyć Go zmartwychwstałego, tak jak widzieli Go apostołowie i niewiasty, to jednak dzięki wierze stajemy obok Niego i w czasie Mszy św. przeżywamy prawdziwe spotkanie z Nim. Z radością dziękujmy za Jego zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią.

Misja prorocka chrześcijan – „Bóg wskrzesił Go i pozwolił Mu nam się ukazać”

Orędzie: Chrystus zmartwychwstał i żyje! Jego uczniowie mogą spotkać Go w (niedzielnej) Eucharystii. Te spotkania uzdalniają do tego, by stać się Jego misjonarzami.
Cel: Zrozumienie, że udział w niedzielnej Mszy św. to nie tylko spełnienie obowiązku, ale przede wszystkim spotkaniem z żywym Jezusem.

 

10.00am Mass (in English)
6:00pm Msza (po polsku)


MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII w języku polskim odprawiane są w niedziele w południe (12.00) oraz w święta obowiązkowe o godz. 18:00. Spowiedź święta na 30 min. przed Mszą świętą.

UMÓWIENIE SPOTKANIA W BIURZE PARAFIALNYM