PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Zgodnie z postanowieniem diecezji Dunkeld przygotowanie do bierzmowania w szkole podstawowej odbywa się zaraz po przyjęciu Komunii świętej (klasa IV). Uczniowie otrzymują bierzmowanie na zakończenie szkoły podstawowej, czyli w klasie siódmej.

W tej sekcji będą informacje bieżące nt. katechez, zmiany terminów. Ich kategoria nosi znamię: PILNE!

Dlatego należy ją odwiedzać częściej.

PRZENIESIENIE TERMINU KATECHEZY

Druga katecheza z dnia 6 listopada jest przeniesiona na poniedziałek 13 listopada.