BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Kurs jest przygotowany dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i osób starszych, które nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywa się będą w poniedziałki od godz. 19.00 do godz. 20.00 w sali na plebanii. Cykl 15 spotkań związanych z tematyką sakramentalną o charakterze wykładowo-konwersatoryjnym rozpocznie się 23 października 2017 roku. Zakończenie kursu przewiduje się na dzień 7 maja 2018 roku. Przyjęcie sakramentu nastąpi w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w niedzielę dnia 20 maja 2018 roku. Przed ceremonią bierzmowania będzie próba.

Kandydat ma przedstawić formularz zgłoszeniowy, w którym zobowiążą się odpowiedzialnie wypełnić wszystkie wymagania objęte kursem. Integralną częścią kursu oprócz poniedziałkowych katechez jest również uczestnictwo w nabożeństwach organizowanych w parafii wg. przygotowanego programu. Niedziela Msza św. jest podstawą życia chrześcijańskiego, dlatego osoby, które nagannie będą opuszczać zgromadzenia nie będą dopuszczone do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 2018. Do trzeciego spotkania tj. do dnia 6 listopada 2017 roku należy dostarczyć akt chrztu św., informację o wybranym imieniu do bierzmowania oraz imię i nazwisko świadka bierzmowanie wraz z odpowiednią zgodą jego proboszcza.

Kandydat będzie upoważniony do przyjęcia sakramentu bierzmowania po sprawdzeniu zasobu wiadomości będących przedmiotem kursu (egzamin) a także wykaże się dojrzałością chrześcijańską wyrażoną w wiernym uczestnictwie w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej.

Kandydat można przystąpić do bierzmowania w Polsce. Po wypełnieniu zobowiązań wynikających z uczestnictwa w kursie otrzyma on wymagane zaświadczenie. Osoby, spoza regionu: Dundee, Angus i North Fife, będą dopuszczone do przyjęcia sakramentu bierzmowania po uczestnictwie w próbie przed ceremonią tylko wtedy, gdy dostarczą od swego księdza proboszcza zaświadczenie o odbytym już kursie przygotowującym oraz jego zgodę na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią. Gdyby jednak nie odbyły one jeszcze takiego kursu będą mogły uczestniczyć w proponowanym kursie po przedstawieniu w/w dokumentów, które należy dostarczyć do dnia 6 listopada 2017 roku.

W tej sekcji będą informacje bieżące nt. katechez, zmiany terminów. Ich kategoria nosi znamię: PILNE!

Dlatego należy ją odwiedzać częściej.