PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Pierwsza Spowiedź święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. To dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii.

Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w czasie Mszy św., to Pierwsza Spowiedź święta dziecka stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. 

To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Dlatego przebacza nam nasze grzechy. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłosiernej miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością pełną miłosierdzia wyrażającym się codziennym przebaczaniem sobie. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Pierwsza Spowiedź święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem. Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą o człowieku i Bożą miłością do człowieka. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością i który karmi nas samym sobą, jak kochająca mama, która tuli swe niemowlę do piersi. Ważne jest też to, by rodzice opowiadali dziecku o tym, że oni również potrzebują przyjaźni z Bogiem, który uczy nas żyć mądrze i radośnie.

Innym ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do Pierwszej Spowiedzi świętej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to co najważniejsze ukryte jest przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu.

Gdy dziecko bawi się na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Bogiem. 

Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Uczęszczanie Rodziców wraz dzieckiem na Msze św. w parafii, na tym etapie formacji stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, która nastąpi po kolejnym roku przygotowania katechetycznego.

PRZYPOMNIENIE – KATECHEZA NR 8

Najbliższa katecheza odbędzie się w środę 13 grudnia. Godziny bez zmian.

KATECHEZA NR 7

Jestem zmuszony dokonać zmiany terminu katechezy z przyszłego miesiąca z dnia 6 grudnia i przenieść ją na wcześniejszy termin. Katechezę nr 7 przeprowadzę dnia 1 listopada. Miejsce i godzina rozpoczęcia katechezy bez zmian.

KATECHEZA NR 3

Katechezę nr 3 z dnia 8 listopada poprowadzi Pani Kamila Doig. Uprzejmie proszę przybyć na katechezę wcześniej, by rozpocząć ją punktualnie.