PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pierwsza Spowiedź i Komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w czasie Mszy św., to Pierwsza Spowiedź i Komunia święta dziecka stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. 

Pierwsza Spowiedź i Komunia święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg.

To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

PRZYPOMNIENIE – KATECHEZA NR 8

Najbliższa katecheza odbędzie się w środę 13 grudnia. Godziny bez zmian.

KATECHEZA NR 7

Jestem zmuszony dokonać zmiany terminu katechezy z przyszłego miesiąca z dnia 6 grudnia i przenieść ją na wcześniejszy termin. Katechezę nr 7 przeprowadzę dnia 1 listopada. Miejsce i godzina rozpoczęcia katechezy bez zmian.

KATECHEZA NR 3

Katechezę nr 3 z dnia 8 listopada poprowadzi Pani Kamila Doig. Uprzejmie proszę przybyć na katechezę wcześniej, by rozpocząć ją punktualnie.