SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakramenty administrowane w naszej parafii:

CHRZEST ŚWIĘTY
Istnieje możliwość przyjęcia chrztu dzieci i dorosłych. Chrzest może być w naszej parafii lub w Polsce (po uzyskanie specjalnego pozwolenia od ks. Proboszcza na chrzest poza własna parafią).

Procedury jakie należy zachować przy zgłoszeniu dziecka do chrztu świętego.
Formularz zgłoszenia dziecka do chrztu świętego.
Po wypełnieniu proszę umówić spotkanie z ks. Proboszczem.
Ważne informacje na temat kandydatów na rodziców chrzestnych.


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Pierwsze Piątki Miesiąca w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19:00 do 20:00.
W soboty przed Mszą św. od godz. 17.30 do 17:55.

BIERZMOWANIE
Przygotowanie do bierzmowania dzieci, młodzieży i dorosłych.


EUCHARYSTIA
Msze św. w języku polskim w soboty o godz. 18:00 oraz w niedzielę o godz. 12:00 w południe.


NAMASZCZENIE CHORYCH
W razie leczenia w szpitalu proszę zgłosić ks. Proboszczowi chęć przyjęcia sakramentu chorych.


MAŁŻEŃSTWO
Przygotowanie do małżeństwa w naszej parafii mamy dwa razy do roku.

Więcej informacji…