PRZYGOTOWANIE DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

Katechezą objęte są dzieci szkolne z klasy III, klasy IV, klasy V oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osóby dorosłe pragnące przyjąć sakrament bierzmowania w roku 2018.

Osoby, które pragną jeszcze dołączyć do uczestniczących w katechezie proszę o kontakt z ks. Proboszczem do końca miesiąca listopada 2017 roku.