PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Krótki opis

 

Ta sekcja jest przeznaczona na zamieszczenie bieżących informacji na temat katechez.